Saturday, January 8, 2011

DAAD prijava


Redosled prijavne dokumetacije:

Za magistarske-/masterstudije, sticanje doktorske titule, istraživačke stipendije (duge i kratke), kao i semestralne stipendije
Vodite računa da se pri prijavljivanju za gore pomenute studijske programe, Vaša dokumentacija složi po sledećem redosledu:
  • Prijavni formular (slika za pasoš na gore)
  • Zatim eventualno kratko propratno pismo Ambasadi ili DAAD-u
  • Motivaciono pismo
  • CV, ukoliko postoji ili se traži i : lista publikacija
  • Opis kurseva/studijskog programa (u internet verziji); kod istraživačkih projekata: kod sticanje doktorske diplome mora se dodatno priložiti vremenski i radni plan, koji je dogovoren sa nemačkim mentorom; poziv nemačkog profesora pri stipendijama za istraživanje i sticanje doktorske diplome. To važi za studente doktorskih studija. Kod studenata koji žele da upišu master potvrda od International Office da je izgledno da možete raditi master.
  • Preporuke (2) profesora iz matične zemlje
  • Hronološki sređena svedočanstva (diplome na gore, matura na dole)
  • DAAD jezička potvrda ili druge potvrde o znanju nemačkog jezika ; TOEFEL ili IELTS kod master studija ili magistarskih studija na engleskom jeziku.
  • Ostalo: dokazi o praksi, sertifikati, potvrde itd.
Sva dokumentacija mora da se   preda u tri kompletna seta (za oblast medicine u četiri) i to na sledeći način(=1 original + 2, odn. 3 kopije).
Sva dokumentacija mora da bude predata u formatu A4 i jednostrano napisana (kao i diplome u najmanje 2 ili 3 kompleta).
Dokumentacija ne bi trebalo da bude zahevtana (izuzetak su diplome), makar u jednom kompletu dokumentacija ne bi trebalo da bude zahevtana. Dokumentacija koja se pošalje u pojedinačnim providnim folijama se neće uzeti u obzir; makar jedan kompletan set treba da bude poslat u A4 formatu.
Molimo Vas da nikada ne šaljete originale svedočanstava, diploma, već kopije(za prijavu su dovoljne obične kopije, odn. prevodi . Overene kopije svedočanstava i prevodi overeni kod sudskog tumača se šalju tek po odobrenju stipendija DAAD-a).
Arhitekte, umetnici i muzičari moraju da pošalju i radne probe/dokumente/tonske zapise/foto-dokumentaciju (pogledaj stranu 4 odn. 5 prijavnog formulara).
Kandidatima se preporučuje da naprave kopiju celokupne dokumentacije za sebe.
 link DAAD Srbija

No comments:

Post a Comment